Persoonlijke bescherming

Bedreiging van Uw gezondheid of veiligheid is iets wat U liever wilt tegengaan dan aan wilt moedigen. Veiligheid van het werk verdient in iedere organisatie de nodige aandacht. Een onderwerp als persoonlijke beschermingsmiddelen sluit hier nauw bij aan. U wilt toch ook dat risico’s worden uitgesloten?

Bij ons krijgt U op praktische wijze antwoord op:
  • Wat er allemaal beschikbaar is op het gebied van persoonlijke bescherming.
  • Hoe U de verschillende vormen moet toepassen.
  • Wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast moeten worden.
  • Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Wanneer U hiervan op de hoogte bent dan bent U optimaal beschermd tegen risico’s die de gezondheid of veiligheid belemmeren.